"boordjournaal"


REACTIE OP

Zit al vroeg in de auto vanwege een bezoek van de minister infrastructuur en milieu aan een schip lid bij onze co÷peratie dat ligt te lossen bij een mengvoeder co÷peratie langs klein vaarwater. Ik ben er langer voor onderweg dan dat de hele plichtpleging duurt. Toch is het wel belangrijk dat de kleine binnenvaart eens positieve aandacht krijgt en daar leveren we graag ons steentje aan bij.


INVOER

Email* :
Naam* :
Tekst* :
Controle sleutel :